Dokumentide tagamine sona parooliga

Plahvatuskaitse dokumentVastavalt majandus-, tegevus- ja ühisvormi ministri 8. juuli 2010. aasta määrusele peab iga ettevõte töötama välja „Dokumendi töökohtade kindlustamiseks plahvatuse eest”. See kehtib tervise- ja ohutusnõuete kohta, mis on seotud plahvatusohtliku keskkonna väljavaadetega.

Kes peab selle standarddokumendi välja andma?Väljumiseelsed turva-dokumendid tuleb väljastada üksustele, kes ütlevad tootmise ja / või tehnoloogilisi protsesse, kasutades esemeid, mis võivad tekitada plahvatusohtlikke segusid ja ladusid, kus neid hoitakse. Kui riskihindamine on edukas, tuleb koostada plahvatuskaitse dokument.

Milline on plahvatuskaitse dokumendi sobivus?Selle standardi faktil peaks olema asjakohane teave kaitsemeetmete materjali ja plahvatuse mõju piiramise kohta konkreetsetes ohtlikes piirkondades.Selleks on kohustuslik tööandja avaldus seadme tervisliku ja mugava toimimise ning riskianalüüsi kohta koos plahvatuse lihtsusega.Dokument peaks sisaldama ka kinnitust selle kohta, et lisaseadmed ja asutused vastavad kõikidele soovitud ohutus- ja hooldusstandarditele. Ilmselgelt kehtivad töötajate tervise- ja ohutusnõuded, mistõttu peab avaldus sisaldama teavet selle kohta, millised kaitsemeetmed on nendega seotud ja kuidas korraldatakse tööohutust.

Kes hindab plahvatuse riski?Plahvatusohu hindamist peaks lõpetama selle osa spetsialist. Ta võib olla näiteks ehitusekspert ja dokument teostab tööandja sertifikaatide ja tehnoloogilise protsessi tundmise alusel.