Kassaaparaat mis registreerib vabastuse

Iga maksumaksja, kes on kohustatud kassaseadme abil kaupu müüma ja abistama, on hästi teadlik viimasest, kui palju üksikasjalikke tingimusi käsitletavate seadmete vara ja teenuse ulatuses tuleb täita. Üks nendest tingimustest on vajadus teha kassaaparaadi perioodiline tehniline kontroll. Niisiis, mida see kehtib, millisel perioodil tuleks seda rakendada? Milline on maksekassa ja tehniline kontroll? Selle kohta allpool.

Koos käibemaksuseadusega peavad kassaaparaadid olema korrapäraselt tehnilise kontrolli all. Pärast seda kuupäeva on see hetk pikendatud. Sellist ülevaadet teostab hea teenindus. Enne 1. detsembrit 2008 kombineeriti kassaaparaatide tehnilised kontrollid iga-aastase tähtajaga. Praeguste õigusnormide tundmaõppimisel tuleb kassaaparaatide tehnilist ülevaatamist iga kahe aasta tagant alates maksustamisest või uuest läbivaatamisest. Kui maksumaksja seda ei tee, võib talle määrata karistusi. Me räägime siinkohal muu hulgas maksumaksjale rahatrahviga seotud trahvi määramisest, sest kassasüsteemi perioodilisele ülevaatamisele mittekinnipidamise kvaliteeti kasutatakse raamatu ebaõigeks pidamiseks. Selline põhjendus tuleneb kriminaalkoodeksi artikli 61 lõikest 3.Luuakse sündmus, mille käed mõtlevad sellise ülevaatuse tegemisele? Loomulikult jälgib sel juhul aega maksumaksjale, kuid mitte saidile. Sularahaautomaadi omanik peaks sellisest vajadusest teatama asjaomasel läbivaatamise kuupäeval. Kassa teenus koos § 31 lõikega 3; 4 kassaaparaadi ajaloos tehtud otsust tuleks teha sularahaautomaatide kohustuslikuks tehniliseks kontrolliks viie päeva jooksul alates teate saamisest.Maksumaksja peaks ka meeles pidama, et kohustusliku kassasüsteemi väljavõtmise tähtaja täitmata jätmine toob kaasa toetuse tagastamise ostutolliasutuselt. Maksumaksjatele kohaldatakse selliseid karistusi, mis kolme aasta jooksul alates kaupade / teenuste müügi registreerimise alguskuupäevast ei valmistanud õigeaegselt tehniliseks täitmiseks kassaaparaati hea teenindusega.Kokkuvõttes tasub meenutada, et läbivaatamise kuupäeva säilitamise eest vastutab ainult kasutaja.