Tooajaarvestuse pidamine

Kahe tuhandeteistkümnenda aasta rahalise kassa registri pidamise kohustus Interneti-seadme kaudu puudutab kõiki ettevõtjaid, kes viivad läbi finantskampaaniat ja pakuvad oma unistusi ning abi registreeritud finantstegevuseta üksustele ja kindla maksumääraga põllumajandustootjatele. Maksusummade muutused võetakse kasutusele järk-järgult.

Bioveliss Tabs

Kahe tuhande viieteistkümne aasta jooksul tühistas seadusandja üksused, kellel on õigus loobuda üksuste elektroonilise arvestuse pidamise kohustusest, muu hulgas märkis ta sätete jämedat rikkumist. Need rikkumised tehti peamiselt selleks, et alandada tehtud tööde tegelikku käivet, nii et see mahtus kahekümne tuhande käibe piirimaile, kus ei olnud kohustust pidada õnnearvestust ja aidata kasutada Posneti kassaaparaati ning väljastada selle kaudu kviitungeid. Rahandusministeeriumi andmetel olid selle standardi rikkumised kõige sagedamini toime pannud õppeasutuste asukohtades valmistatud ja nendel ametikohtadel hallatavad sõidukimeetodid, sõidukidiagnostikajaamad, arstid, hambaarstid, juuksurid ja sööklad. Seadusandja väidab ka, et käibe registreerimine kõigilt äriüksustelt, kes pakuvad teenuseid ilma registreeritud finantstegevuseta tarbijatele ja kindla maksumääraga põllumajandustootjatele, on oluline samm turu läbipaistvuse ja atraktiivsuse suurendamisel, samuti nende õiguste tugevama ja hõlpsama tagamise tagamisel tarbijakohtus. Välja arvatud neljas asjaomane määrus, olid rehvivahetuse, kogemuste ja tehnilise kontrolli teenust pakkuvad asutused ning maksunõustajad, juuksurid ja kosmeetikud kohustatud 1. jaanuaril 2000 kassaaparaadi viivitamatult paigaldama. Uutel juhtudel on ettevõtjatel, kellele erimäärused ei laiene, kassaaparaadi paigaldamiseks aega kahekümne tuhande hüvitise piiri ületamiseni kahe kuu jooksul.