Toolevotmise koodeks

Tööjuhendi sätete kohaselt vastutab tööandja esteetiliste ja hügieeniliste töötingimuste eest ning kõik seadmed ja organisatsioonid peavad olema võimelised tõendama, st CE-vastavusmärgist.

Sertifitseerimine, st materiaalne vastavushindamine, on mehhanism, mille abil saab süstemaatiliselt kontrollida taset, milles konkreetne toode vastab erinõuetele (see puudutab ka ohutusnõudeid. Masina sertifitseerimisel on mitmeid aspekte. Ta võib lõpetada projekteerimisperioodi projekteerija või tootja tootmisetapil. Sertifitseerimise võib teostada toote saaja või toote teine disainer, tootja või saaja.Õiguslikult kehtestati masinate sertifitseerimine 17. mai 2006. aasta direktiiviga 2006/42 / EÜ. See võeti Poola õigussüsteemi sisse majandusministri 21. oktoobri 2008. aasta seadusega masina oluliste nõuete kohta (Journal of Laws nr 199, punkt 1228, mis esitati hagile 29. detsembril 2009.Masina sertifitseerimine kehtib masina enda, vahetatavate seadmete, ohutusseadiste, ehitustarvikute, kettide, trosside ja vööde kohta.Kogu Euroopa Liidu masinate sertifitseerimise kriteeriumid on toodud lisas nr. Direktiivis 2006/42 / EÜ pealkirjaga „Olulised ohutusnõuded ja abivahendid masinate projekteerimisel ja käitlemisel”.Lisaks kehtestatakse direktiiviga masinate jagamine eriti rasketeks ja uuteks.Masinate ja seadmete sertifitseerimine, mida iseloomustab nende käitamise ja kasutamisega seotud suur risk, on juba projekteerimisaja jooksul tehtud. Sisemise tootmiskontrolli käigus sertifitseeritakse uusi seadmeid ja organisatsioone.Kokkuvõttes kõik söögikorrad ja organisatsioonid, mis võivad olla põhjustatud kuidagi ohtu inimeste tervisele ja on heaolu sõltub ka keskkonnaohutuse sertifitseerimise või vastavushindamise.